mystery-art
vladimír půlpán
photo-graphic

about01

"To nejkrásnější co můžeme
prožívat, je tajemno.
To je základní pocit, který
stojí u kolébky pravého umění
a vědy."

(Albert Einstein)

"Tento výrok geniálního vědce je pro mne samého i pro mou tvorbu výstižný... Ať už je to vlastní focení s fotoaparátem anebo následné zpracování záběrů na počítači, vždy je to pro mne vzrušující hrou, poznáváním, objevováním... Inspirací je pro mne příroda a vůbec celý makro i mikrokosmos."

"Poznávání zákonitostí, které v přírodě existují, poznávání řádu a harmonie, účelnosti a jednoty celého tohoto mikro i makrosvěta, je zároveň poznáváním sebe sama, poznáváním sounáležitosti člověka s přírodou, i celým vesmírem."

                                                                      ...

"Moje tvorba se paralelně odvíjí ve dvou oblastech. Je to jednak klasická fotografie převážně přírody a to jak fotografie krajiny, tak jejího detailu, včetně makrofotografie. Druhá oblast mé tvorby, kterou nazývám Foto-Grafikou , vzniká na počítači syntézou vícero postupů (na př. metodou montáží s práci ve vrstvách, ručními zásahy do obrazu, využitím možností PC programů a j...)

Tématem je zase příroda, ale spíše v oblasti imaginativní, spirituální. Kosmologické otázky spojené s vesmírem, jeho vznikem, postavení člověka v něm, otázky smyslu života i smrti..."

"Dobře vidíme jen srdcem. To, co je podstatné, je pro oči neviditelné." 
(Antoine de Saint-Exupéry)

about02

„Fotografování je pro mne způsob realizace vnitřní potřeby tvořit a hledat, tvořit a poznávat. Slovo fotografie není zcela přesné, neboť často nejde o čistou fotografii, ale o syntézu více výtvarných technik, v poslední době realizovanou na počítači…Finální obraz není jen cílem, ale taky prostředkem ke vzbuzení aktivity ducha pozorovatele-diváka. Rád vytvářím cykly, neboť si myslím, že rozvíjení určitých témat umožňuje lépe je poznávat a tím i pochopit. A také je více v souladu s variabilitou přírodních objektů makro i mikrosvěta, se složitosti vztahů a dějů v nich existujících.

                                                                      ...

„Fotografie krajiny, ať již v širokém záběru nebo jen její detail, vždy vypovídají o kráse a harmonii přírody. Přestože je příroda nesmírně rozmanitá a různorodá, panuje v ní celkem jednoduchý řád, vyjádřitelný matematikou a geometrií. Celá příroda, celý vesmír je uspořádán podle těchto kompozičních a harmonických zákonů. A právě tento řád a harmonie tvoří podstatu krásy, která uspokojuje duši člověka a umožňuje mu být v souladu s přírodou a vesmírem. Člověk, jakožto součást tohoto vesmíru, přírody, tento řád vnímá svými smysly, svou intuici, svým podvědomím a jeho duše v okolním světě tuto krásu a harmonii hledá, aby byla uspokojena. Moje fotografie jsou pokusem přenést alespoň něco z této krásy reálné krajiny na plochu fotografického obrazu a podělit se o ní i s ostatními lidmi.“

Krása je jedním ze jmen Božích.
(Jacques Maritian)

 

"Krása je transcendentní vlastnosti bytí. Krásné je harmonií mezi duchem člověka a bytím věci." 
 (Theodor Haecker)


about03

 "Ostravský rodák Vladimír Půlpán (*1940) se do povědomí kulturní veřejnosti zapsal jako výtvarník, zabývající se fotografií. Tvorba, kterou se Vladimír Půlpán zabývá v současnosti, se dá označit za fotografii jen s vědomím určité nepřesnosti. Díla tohoto citlivého výtvarného umělce jsou výsledkem působení a integrace jeho tvůrčí invence a technických znalostí v oblasti klasické a digitální fotografie, metody montáží a multivizuálních postupů, oscilujících mezi fotografií, grafikou a obrazem.

V 80. letech se zabývá výtvarně stylizovanými fotografiemi s krajinnými a přírodními motivy s výrazným ekologickým akcentem. Vytváří mnohdy až graficky pojaté kompozice velkých detailů struktur a hmoty. Některé své práce realizuje metodou montáží a multivizních kompozic, v nichž opakování motivu fixuje naznačená sdělení. Pro celou jeho tvorbu je charakteristické trvalé hledání paralely mezi vyjadřovacími prostředky fotografie a jazykem imaginativních směrů moderního výtvarného umění…jde mu o hledání svébytných obrazových znaků-prostředků, pro definování jednoty člověka a přírody…fotografie se stává médiem, jehož prostřednictvím lze obnovovat mizející kontakty mezi člověkem (moderním-civilizovaným) a přírodou…

Na jeho tvorbě se projevuje vliv surrealismu a jiných imaginativních směrů moderního výtvarného umění, …asociativní a metaforické vyjadřování, znaky, symboly, montáže…

V jeho fotografických obrazech jde o hledání a objevování jednoty a propojenosti mezi člověkem a přírodou. Jednoty makro i mikrosvěta, kde se stírá rozdíl mezi tzv. živou a neživou přírodou, rozdíl mezi vznikáním a zanikáním…

Tyto fotografie-obrazy, jsou taky i jedním z mnoha možných pohledů člověka na přírodu, jako objekt poznávání a vzájemného dialogu. Výsledkem jsou pak výpovědi - sdělení o mnohotvárnosti, proměnlivosti a nekonečné variabilitě nejen přírody samotné, ale také i lidského vidění a vnímání reality světa přírody i celého kosmu, jehož jsme nedílnou součástí…."

"Když je mysl připravena vnímat, stává se zrcadlem univerza." 
(Čína - Čuang - c')

© Vladimír Půlpán  2016-2018 | Tvorba webu Carl.cz